Reference

     
 • Telekom BiH
 • DGS BiH
 • OHR
 • EUPM
 • Sud BiH
 • Tužilaštvo BiH
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
 • Rafinerija Brod
 • Opština I.Sarajevo
 • Bayer d.o.o. Sarajevo
 • Grawe d.o.o Sarajevo
 • VF-Komerc d.o.o Sarajevo
 • Sara Kompani d.o.o Ilidža
 • Suša Commerce d.o.o. Visoko
 • Poljotehna
 • Studentski centar
 • Imzit commerc
 • Terex commpany
 • Euroclean
 • Suljović d.o.o
 • Oktan promet d.o.o.
 • Kolba d.o.o.
 • Silver commerce d.o.o.
 • Plan plus d.o.o.
 • Real Clean d.o.o.
 • Delboy d.o.o.
 • Major domo d.o.o.
 • Commodore express d.o.o.
 • Eko inžinjering d.o.o.
 • Laguna d.o.o.
 • Mako print d.o.o.
 • Tržni centar „Tom“
 • Tržni centar „Bartula“.
 • Lavina d.o.o.
 • Rajska vrata d.o.o.
 • Peggy d.o.o.
 • Zlatna žita d.o.o.
 • Ttranzit export d.o.o.
 • Hotel „Board“
 • Hotel „Termag“
 • Hotel „Vučko“
 • Hotel „Sky centar“
 • Hotel „Jet set“
 • Hotel „Damis“
 • Hotel „Barka“
 • Hotel „Veljine“
 • Hotel „Olimpik“
 • Hotel „Sarajevo“
 • Hotel „Bosnia“
 • Hotel „Hollywod“
 • Hotel „Europa“
 • Hotel „Hum“
 • ...Restorani (60),
 • ... Kafići (140),
 • ...Pansioni(20),
 • ...Moteli(12),
 • ...Škole(14),
 • ...Obdaništa(10)
 • ...Fakulteti(4),
 • ...Medicinske ustanove(6)
 • ... i mnogi drugi zadovoljni kupci.